کاغذ دیواری یا نقاشی خانه و ساختمان

این موضوع از جمله مسائلی است که در هنگام نقاشی خانه و ساختمان برای افراد ایجاد می‌شود. چرا که هر کدام دارای مزایایی بوده و انتخاب مناسب بستگی به شرایط خانه‌ی شما دارد. نقاشی ساختمان: مناسب برای فضاهای کوچک و کم نور می‌باشد. اجرای کندتر دوام بیشتر قابلیت شستشوی بهتر با استفاده از رنگ‌های جدید ترکیب‌های زیبایی ایجاد می‌شود. کاغذ دیواری اجرای سریع تر تنوع و زیبایی بیشتر البته موردی که با طراحی درست می‌توان از مزایای آن بهره برد، استفاده از مدل‌های ترکیبی رنگ و کاغذ دیواری است. این موضوع می‌تواند مزایای هر دو را به همراه شده باشد.