نکات مهم در اجرای صحیح لوله کشی و تاسیسات ساختمان

يكي از اساسي ترين و مهمترين قسمت هاي هر بنايي، لوله كشي و سيستم تاسيسات آن ساختمان است بسياري از ساختمان ها بعد از مدت زمان كوتاهي دچار مشكلات عديده اي مي شوند كه بسياري از آنها ناشي از كوتاهي و بي توجهي به برخي نكات ريز است در صورتي كه قسمت عمده اي از اين مشكلات قابل پيشگيري است. تنها لازم است در زمان طراحي و اجراي به بعضي نكات ريز توجه شود كه در اين صورت بسياري از خرابي هايي كه ساختمان ها به آنها دچار ميشوند رخ نخواهد داد. طراحي دقيق و مطابق با اصول مهندسي از يك طرف و انتخاب صحيح اجزاي اصلي و همچنين مواد مصرفي تاسيسات يك ساختمان از طرف ديگر، اگر درست صورت نپذيرذ علاوه بر اينكه هزينه هاي ساختمان را بالا ميبرد باعث مي شود نتيجه ي مطلوبي كه شايد با هزينه كمتر قابل حصول بود، حاصل نشود. بعد از طراحي و انتخاب اجزاي اصلي و مواد مصرفي، آنچه مهم است اجراي دقيق و با كيفيت است. هرچقدر هم كه طراحي يك سيستم تاسيساتي درست و بر اساس اصول باشد، اجراي ناصحيح آن مشكلات بسياري را در پي خواهد داشت عدم اتصال صحيح در محل اتصالات، جوش هاي غير اصولي و ناصحيح و بسياري مورد مشابه ديگر همه ميتواند موجب بروز مشكلات بعدي شوند. آنچه طول عمر يك سيستم را تضمين مينمايد اقدامات به ظاهر ساده و كم اهميت و كم هزينه است . اكثر تركيدگي لوله ها ناشي از عدم عايق بندي و عبور لوله ها از محل هايي است كه به درستي عايق نشده است. زماني كه يك لوله فلزي عايق نشده در بستر خاك و يا قسمتهايي كه مواد آهكي وجود دارد خوابانده شود ، احتمال پوسيدگي آن بسيار بالا خواهد بود. علاوه بر آنچه گفته شد، نكات ديگري نيز مي تواند حائز اهميت باشد. افزايش قيمت حامل هاي انرژي و همچنين محدود بودن اين منابع، لزوم صرفه جويي را ايجاب مي نمايد. درصورتي كه سيستم تاسيسات بدرستي و بر اساس اصول صحيح عايق بندي شود، مصرف انرژي تا حدود ٤٠٪‏ كاهش خواهد يافت.