نحوه محاسبه و قیمت گذاری نقاشی ساختمان

اینکه بدانیم نحوه‌ی محاسبه و قیمت گذاری نقاشی ساختمان چگونه است سبب می شود که دیگر کسی نتواند از بی اطلاعی ما سوءاستفاده کند. به طور کلی نقاشی دیوار ها براساس مترمربع محاسبه می گردد. به طور حدودی میتوان گفت اگر رنگ آمیزی دیوار شامل رنگ آمیزی جداگانه قسمت های ابزار خورده نباشد، تقریبا سه برابر مساحت منزل شما، متراژی است توسط یک نقاش رنگ آمیزی شده. اگر بخواهید محاسبه دقیق تری را انجام دهید باید مساحت دیوارها را جداگانه محاسبه نمایید. بدین‌گونه که مساحت طول دیوار را در ارتفاع زمین تا سقف ضرب نمایید تا مساحت آن دیوار بدست آید و سپس مساحت تک‌تک دیوار ها را با هم جمع کنید. اگر سقف محل کار یا منزل شما نیز رنگ شده است، مساحت رنگ شده با مساحت منزل یا محل کار شما برابر خواهد بود. آنچه در نقاشی ساختمان به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد، نقاشی قسمت های ابزار خورده در سقف و یا دیوار ها است که معمولا هر متر طول از آنها دستمزد جداگانه ای دارد. رنگ آمیزی درب‌ها و پنجره‌ ها، درب‌های آهنی همچنین کمد های دیواری هم به صورت عددی و هم به صورت واحد متر مربع محاسبه می‌گردد. نقاشی نرده ها، شوفاژ ها، چهارچوب ها با توجه به نوع آنها دارای قیمت های متفاوتی بر اساس واحد طول و یا سطح هستند. نوع رنگی گه شما در نظر دارید نیز مهم خواهد بود. اینکه شما قصد دارید نقاش از رنگ پلاستیک استفاده نماید یا رنگ اکرولیک و یا رنگ روغنی سبب می شود قیمت ها با هم تفاوت داشته باشد. اینکه یک واحد مسکونی را به طور کلی نقاشی می شود و یا اینکه خرده کاری است نیز در تعین نرخ تاثیرگذار خواهد بود گاهی ترمیم و نقاشی دیوار ها و یا سقف نیازمند آن است که نقاش برای زیر سازی مجبور باشد قسمت هایی را دوباره گچ‌کاری نماید. برای مثال اگر قرار باشد محلی که آسیب دیدگی آن ناشی از ترکیدگی لوله است و گچ آن به طور کامل ریخته است نقاشی شود، لازم است قسمت‌هایی گچ‌کاری شود که این مورد هم هزینه‌ی جداگانه ای را درپی خواهد داشت.