معجزه زيرسازي در نقاشي ساختمان

بسيار ديده شده كه بعد از مدت زمان اندكي از گذشت نقاشي ساختمان، ديوار ها دچار ترك خوردگي مي شوند و يا اينكه رنگ ديوار پوسته پوسته شده و ميريزند. اصلي ترين و مهمترين نكته در نقاشي ديوار ها و سقف ها زير سازي مناسب مي باشد كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد. نوع مواد مصرفي و به علاوه تبحر استاد كاري كه زير سازي را انجام ميدهد نمايد از عناصر تعيين كننده در زير سازي مي باشد. علاوه بر نوع مواد مصرفي زير سازي ضحامت بالاي بتونه در زير رنگ باعث مي شود با گرم و سرد شدن هوا بتونه ها دچار ترك خوردگي شده و در نتيجه شاهد ترك خوردن رنگ باشيم. اگر استاد كاري كه زير سازي را انجام ميدهد ماهر نباشد و اين كار به درستي انجام نشود علاوه بر ترك خوردگي، شاهد موج هايي در سطوح خواهيد بود كه جلوه ي بصري نامناسبي را نمايان مي كند. در واقع ناهمواري ها و موج هاي ايجاد شده و يا زبر بودن سطح رنگ شده همگي ريشه در زيرسازي دارند. علاوه بر آنچه گفته شد، عدم زيرسازي مناسب ميتواند اشكالات و ايراداتي را در زمان شستشوي سطوح نقاشي شده نمايان كند. زير سازي اصلي ترين بخش نقاشي محسوب مي شود و بيشترين زمان و انرژي را از استاد كار مي گيرد. در جستجوي يك نقاش و قيمت هايي كه ارائه مي شود احتمالا شما با قيمت هاي بسيار پايين مواجه ميشويد كه حكايت از اين دارد كه احتمالا نقاش در زير سازي تبحر ندارد و زمان كمتري را براي اين كار صرف خواهد كرد و در قيمت پايين تر ارائه شده به دليل اين است كه نقاش قصدي براي زير سازي درست ندارد و در نتيجه نقاشي بي كيفيتي ارائه ميشود كه مدتي بعد از اينكه نقاش از خانه و محل كار شما بيرون رفت شما با اشكالات كار او مواجه خواهيد شد. زير سازي را جدي بگيريد