عایق کاری لوله کشی ساختمان

محدود بودن منابع انرژی از یک طرف و افزایش حامل های انرژی از طرف دیگر سبب شده امروزه عایق‌بندی از موارد بسیار مهم و قابل توجه به حساب بیاید.امروزه بسیاری از مجتمع‌های مسکونی بزرگ با معضل هزینه‌ی بسیار زیاد در بخش انرژی روبه‌رو هستند. با توجه به انتقال حرارت بالای لوله های فلزی، قسمت قابل توجهی از آنچه به عنوان بهای انرژی پرداخت می‌شود در واقع صرف قسمت هدر رفته انرژی می‌شود. تحقیقات نشان داده است عایق‌کاری می تواند تا 40% از هزینه ها را کاهش دهد. از طرف دیگر در صورتی که عایق کاری درست و اصولی انجام نپذیرد، نه تنها هزینه ها را کاهش نمی دهد بلکه باعث پوسیدگی لوله های فلزی نیز میگردد و که تعمیر آن خود مستلزم هزینه اضافی خواهد بود. بسیاری از خرابی‌ها و اختلالات و همچنین ترکیدگی‌ها در سیستم های تاسیساتی ساختمان ها در پی پوسیدگی‌هایی هستند که ناشی از عدم عایق‌کاری اصولی و صحیح می‌باشند. برای مثال در صورتی که قبل از پرایمر نمودن لوله های فلزی، آنها را با پشم شیشه عایق کنیم، لوله ها به سرعت در چار پوسیدگی می گردند. استفاده از پلاستیک در تماس مستقیم لوله های آب گرم نیز باعث می‌شود رطوبت ناشی از سرد و گرم شدن لوله ها راهی برای خروج پیدا نکنند و این خود باعث پوسیدگی زودرس لوله‌های فلزی خواهد شد. از موارد دیگری که می تواند اهمیت عایق نمودن لوله‌های فلزی را نشان دهد این است که قرار گرفتن لوله های فلزی در بستر شامل مواد آهکی باعث پوسیده شدن سریع لوله ها خواهد شد. آنچه گفته شد قست کوچکی از مواردی است که اهمیت عایق‌کاری را نشان می‌دهد عایق‌کاری بسیاری از قسمت های دیگر از قبیل عایق نمودن رایزر‌‌ها، عایق نمودن دیگ ها و منابع آب گرم، عایق نمودن درب‌ ها و پنجره ها و موارد دیگری را شامل می شود که در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.