در کاشی کاری ساختمان ظرافت و دقت از هر چیز مهم تر است

يكي از مواردي كه در ديد اول يك ساختمان بسيار جلب نظر مي كند، سرويس هاي بهداشتي خانه و محل كار است. نماي ظاهري سرويس بهداشتي علاوه بر نوع مواد مصرفي از قبيل كاشي ها و سراميك و شيرآلات بسيار وبسته به اجراي آنهاست. بسيار ديده شده كه علي رغم استفاده از بهترين و حتي گران ترين متريال مصرفي، بي دقتي استادكار نصب كننده تمام زحمت و هزينه را هدر داده است. اينكه استاد كار حين نصب دقت و حوصله كافي داشته باشد از همه چيز مهمتر است. دقت و حوصله ي استاد كار در اجراي كاشي و سراميك بدين معناست كه چينش كاشي ها و سراميك ها در كنار هم به درستي صورت پذيرد و بعد از پايان كار شاهد نظم قرار گيري قطعات در كنار هم باشيم. بند كشي ها به صورت درست و منظم انجام شده باشد و شيار هاي بين كاشي ها تشكيل خط هاي صاف بدهند. نكته مهم ديگر اين است كه برش ها به صورت صحيح و دقيق انجام شود. به اين معني كه در حاشيه كار و همچنين نواحي قرارگيره كفشوي ها شاهد شكسته شدن كاشي و سراميك نباشيم كه اين در گرو دقت و حوصله استاد كار در حين برش دادن مي باشد. گاهي شكسته و لب پر شدن سراميك و يا كاشي علاوه بر نحميل هزينه مضاعف، نماي ظاهري بسيار بدي را در معرض ديد قرار مي دهد. در كاشي كاري مهمترين نكته ظرافت كار است. استفاده ي ناشيانه از چسب هاي كاشي در بازسازي سرويس هاي قديمي ممكن است بعد از گذشت مدت زمان اندكي بعد از اجرا، اثر خود را نمايان مي كند. شما بعد از اندكي شاهد لق شدن و بعد جدا شدن قطعات خواهيد بود. بعد از ظرافت و دقت در برش كاري، شيب بندي سطح هم از اهميت بالايي برخوردار است. اگر شيب بندي سطح به درستي انجام نشود، آب هايي كه بايد به سمت كفشوي هدايت شوند هدايت نشده و باقي مي مانند. مشكل فوق علاره بر اينكه منظره ي خوبي را به نمايش نميگذارد و در كاشي هاي روشن سبب زرد شدن كاشي مي شود ممكن است حتي به نشتي آب به طبقات زيرين منجر شود. دقت و ظرافت و حوصله ي كاشي كار را در انتخابتان جدي بگيريد.