ایروگام خانه و ساختمان

خاطره اي كه شايد همه ي ما از زمان كردكي در ياد داريم، آب دادن سقف هاي خانه هاي قديمي مادربزرگ ها و پدربزرگ ها است. سيمان كاري، دوغ آب دادن، تعويض موزاييك ها و حتي قيرگوني و اين دست كارها اين روز ها جاي خود را به لايه هاي پوششي ضد آب و عايق از قبيل رنگ ها و لايه هاي پوششي ضد آب و همچنين ايزوگام ها داده اند. ايزوگام ها بر اساس نوع و كيفيت مواد مصرفي و همچنين ضحامت لايه داراي انواع مختلفي هستند و اين موارد سبب تنوع قيمتي آنها مي شود. مواد اصلي تشكيل دهنده ايزوگام عبارت است از: لايه پلي اتيلن يا پودر معدني يا فويل آلمينيومي بافت پلي استر مواد افزودني ويژه لايه پاي اتيلن تركيب اين مواد تشكيل يك لايه عايق را مي دهد كه در برابر نفوذ سيالات روان مانند آب جلوگيري مي كند. ايزوگام داراي رل هاي به طول ها و عرض هاي مختلف ميباشد كه بعد از باز كردن آنها و كنار هم قرار دادن و پوشش كامل يك سطح از طريق گرما دهي به هم متصل شده و تشكيل يك لايه عايق مي دهند. نصب ايزوگام نيازمند دقت و مهارت خاصي مي باشد كه در صورتي كه به درستي اجرا نشود، ممكن وجود يك حفره كوچك در سطح كل ايزوگام، باعث نفوذ آب شده و خرابي هايي را در پي داشته باشد.